Niemand ter aarde weet
hoe het eigenlijk begon
het droevige verhaal van de nozem en de non
van de nozem en de non

Vroeg in het voorjaar
ontmoette ze elkaar
hij keek in haar ogen
en toen was de liefde daar
ja toen was de liefde daar

Sterk is de liefde
tijdelijk althans
de non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans
ze vergat haar rozenkrans

Met z’n zonnebril en z’n nauwe pantalon
verwekte onze nozem de hartstocht van de non
ja de hartstocht van de non

Het is wel te begrijpen
het gebeurt toch elke dag
de nozem was verloren
toen hij in haar ogen zag
toen hij in haar ogen zag

Ze liepen in het plantsoen
in de prille lentezon
en kussen bij de vleet
kreeg de nozem van de non
kreeg de nozem van de non

Een zekere juffrouw Janssen
sloeg hen gade door de ruit
ze wist niet wat ze zag
en haar ogen puilden uit
ja haar ogen puilden uit

Een zekere heer Pieterman
keek neer van zijn balkon
hij keek stomverbaasd naar de reacties van de non
de reacties van de non

“Leve de liefde” zei Pieterman gallant
maar juffrouw Janssen die belde naar de krant
ja die belde naar de krant
Maar daar dacht een ieder dat ze het maar verzon
dus ging ze naar de kapelaan en verklikte daar de non
en verklikte daar de non

“Dat” zei de kapelaan “is weer des duivels werk
zo gauw ik er niet bij ben
belazert hij de kerk”
dan belazert hij de kerk

Dankzij juffrouw Janssen en de kapelaan
maakte de politie er een einde aan
ja er kwam een einde aan

Want ze liepen namelijk zomaar op het gras
en de politie zei dat dat verboden was
dat het gras verboden was

De non en de nozem
die gingen op de bon
een schop kreeg de nozem
de zenuwen de non
ja de zenuwen de non

Niet om het een of ander
maar omdat het niet kon
eindigde de liefde
van de nozem en de non
van de nozem en de non

Volgens Aristoteles weegt een
zoen niet zwaar
letterlijk uitstekend
figuurlijk zelden waar

Vraag de non er maar eens naar!